Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Теория на политиката - Учебни цели

След усвояването на съдържанието на тази глава, вие ще имате понятие:

  • за политиката като наука и изкуство за държавно управление;
  • за взаимовръзката между политика, власт, управление;
  • за политиката като публична дейност (определяща правилата на функциониране на публичната сфера – община, област, унитарна или федерална държава, ЕС);
  • за основния въпрос на политиката;
  • за двустранната зависимост между политика и право;
  • за различието межди „призван политик“, „държавник“ и „политикан“.

В съвременните условия сме свидетели на застрашително опростени разсъждения за политиката (макар действителната политика, по думите на Айнщайн, да е по-сложна от физиката). Робърт Дал с горчивина отбелязва: „Честно казано, мисля, че повечето хора прекалено я опростяват”. Често пъти може да се чуе дори в българския парламент: „Не политизирайте този проблем” и то когато се дискутира политически проблем в собствения смисъл на това понятие. Какво е това? Явно даденият политик няма понятие за предмета на своята дейност. Налице е объркване на понятията:едно е политика, политики, политическо, друго – партизиране, разглеждане на въпроса от тяснопартийна гледна точка; едно е политика, друго – политиканстване. Поради което ще започнем с анализа на това, което Конфуций нарича джън-мин („изправяне на наименованията”).