Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

2. Основният въпрос на политиката

Кой е основният въпрос на политиката? В историята на политическите идеи различните автори са давали различни отговори на този въпрос.

  • Според Платон основният въпрос на политиката е: Кой трябва да управлява? Отговорът, който той дава е: трябва да управляват философите (мъдрите, знаещите, компетентните). Платоновата формулировка „философите да бъдат царе или царете – философи” е предмет на противоречиви тълкования в историята на политическата мисъл.
  • Според Кант не бива да се желае философите да управляват, тъй като притежаването на власт неизбежно извращава свободните съждения на разума.
  • Още по-радикална е критиката на К. Попър, според когото Платон е внесъл бъркотия в политическата философия и е създал предпоставки за погрешна философска интерпретация, определяйки като основен въпрос на политиката – „кой трябва да управлява?”. Историческият опит показва, че който и да е на власт е склонен да злоупотребява с нея, да се облагодетелства от управлението. Дори привържениците на Платон признават, че няма универсални гаранции, че управляващите ще бъдат наистина „добри” или „мъдри”. Изводът, до който достига К. Попър е: по-важен се явява въпросът за публичния контрол върху властта (как да бъде създадена такава система от институции, която да дава възможност за публичен контрол върху властта и смяната на управляващите по мирен начин).
  • Според марксистката традиция основният въпрос на политиката е въпросът за държавната власт (въпросът за завоюването и задържането на държавната власт).
  • В съвременната политология съществува интерпретация, според която фундаменталният въпрос на модерната демократична политика е свързан с въпроса: как членовете на обществото да живеят заедно и да разрешават проблемите, свързани с различията между тях по един приемлив, мирен начин, чрез правилата и процедурите на демократичния политически процес. При демократичния политически процес има публично приемане на определени политически процедури, чрез които се взимат решения и решават проблеми. Демократичните политически процедури се затвърждават и узаконяват като бъдат фиксирани в конституцията. Политиката, в определен смисъл, е процес на решаване на конфликти в рамките на държавите или други асоциации, които възникват по въпроси, засягащи цялата общност. Когато политиката не успее, замества я насилието и обществото се разпада в анархия.