Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въпроси за самоподготовка и дискусия

  1. Защо властта се явява фундаментална категория на обществените науки (Бъртранд Ръсел)?
  2. Кои са мотивите за подчинение на нечия друга воля и цел?
  3. Коя особена категория влияние може да се дефинира като власт?
  4. Каква е разликата между власт, влияние, сила, манипулация и други съпоставителни категории?
  5. Кои са основните инструменти за налагане и упражняване на власт?
  6. Кои са основните източници на властта?
  7. Какви типологии на властта съществуват (типове власт)?
  8. Възможно ли е нормално функциониращо общество без власт и властни отношения?