Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въпроси за самоподготовка и дискусия

  1. Направете сравнителен анализ на различните теории за произхода и същността на държавата.
  2. Кои са двете най-важни отличителни характеристики на държавата в сравнение с родовата организация на първобитното общество (според историко-материалистическата теория)?
  3. Какво е съдържанието на „държава“ (в широкия смисъл на понятието) и „държава“ (в тесния смисъл на понятието)?
  4. Защо държавата е публична власт?
  5. Има ли разлика между държавна публична власт и политическа власт?
  6. Какво се разбира под легитимност на властта?
  7. Каква е разликата между периметър на функциите на държавата и сила на държавата?
  8. Кои са основните функции на държавата по осигуряване на основни публични блага?
  9. Какви трябва да бъдат регулативните функции на държавата в условията на финансова и икономическа криза?