Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

ЛИТЕРАТУРА

Бастия, Фр., Държавата, С., 2008.

Вебер, М., Социология на господството. Социология на религията, В: Вебер, М., Ученият и политикът, С., 1992.

Енгелс, Фр., Произход на семейството, частната собственост и държавата, С., 1975.

Киров, В., Публичната власт. Теория и конституционна организация, С., 2004.

Макиавели, Н., Владетелят, С., 1991.

Манолов, Г., Държавата: теории, функции, структура, Пловдив, 2010.

Марков, Г., Поуки за държавниците, С., 2001.

Ставрев, Св., Кризата на публичния мениджмънт, С., 2007.

Ставрев, Св., Ал. Вълков, Основи на управлението на публичния сектор, С., 2008.

Стоилов, Ян., Държавната власт, С., 2001.

Тачър, М., Изкуството на държавника, С., 2002.

Тропер, М., За една юридическа теория на държавата, С., 1998.

Фукуяма, Фр., Строежът на държавата, С., 2004.

Хабермас, Юрг., Как е възможна легитимност чрез легалност?, сп. „Политически изследвания“, 1994/ №1.

Хабермас, Юрг., Структурни изменения на публичността, С., 1995.

Янков, Г., Политологичната мисъл от древността до наши дни, трето издание, С., 2006.

Янков, Г., Проблемът за държавността след Освобождението на България (1878) и в началото на XXI век: сравнителен анализ, В: „Политологични анализи“, С., 2010.

Hawkesworth, M. E. and Maurice Kogan (ed.), Encyclopedia of government and politics, London, 1992

Heywood, Andrew, Politics, 3rd Edition, 2007.

Robert Jessop, The State and Power, In Handbook of Power, Clegg, S. R., and Haugaard, M., (ed.), London: Sage, 2009.