Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Политическата демокрация: понятие и исторически форми - Обобщаваща презентация