Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

3. Прескриптивна и дескриптивна теория на демокрацията

Разгледаните общи характеристики и принципи трябва да бъдат поставени в контекста на прескриптивната и дескриптивната теория за демокрацията. Прескриптивната, нормативна теория разглежда идеалите и ценности на демокрацията и следователно дава предписващи определения (дава отговор на въпроса каква „трябва“ да бъде демокрацията). Докато дескриптивната (описателна) теория е емпирична теория, която се основава на фактите, на реалността и дава описателни определения на демокрацията. Различието е между „трябва“ и „е“!.

Според Дж.Сортори демократичните системи се установяват и в резултат на деонтологичен натиск (това което трябва да бъде направено или за дължимото). Не може да бъде отделено това, което демокрацията „е“, от това, което „трябва“ да бъде. Реалната демокрация не е и не може да бъде същата като идеалната; демокрацията като резултат се оформя под влияние на взаимодействието между демократичните идеали и демократичната реалност, между натиска на „трябва“ и съпротивлението на „е“.

В същото време, научната коректност изисква да посочим, че не е лишена от основания и тезата за полиархията на Р.Дал, според когото, когато се използва един и същ термин и за „идеалната система“ и за нейното „несъвършено превъплъщение“ в реалния свят, тогава в самия анализ възниква ненужно недоразумение. Р. Дал разглежда понятието „демокрация“, като етикет на един непостижим идеал. В реалния свят не съществуват демокрации, а съществуват „полиархии“, т.е. системи на политическо управление, които максимално се доближават до принципите на демокрацията.