Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Основни понятия

Парламентарна монархия – система на държавно управление, при която „монархът царува, но не управлява“; управлява правителството, което се избира от парламента и е отговорно пред парламента.

Парламентарна република – система на държавно управление, която тясно обвързва законодателната и изпълнителната власт (институционализирани в парламента и правителството); правителството се избира от парламента и е отговорно пред парламента; президентът има главно представителна и неутрална власт.