Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въпроси за самоподготовка и дискусия

  1. Какво означава формулата на Тиер: „Монархът царува, но не управлява“?
  2. Има ли разлика между конституционна и парламентарна република?
  3. Кои са предимствата и недостатъците на парламентарната монархия?
  4. Кое е общото и различното между парламентарната монархия и парламентарната република?
  5. Кои са факторите, които влияят върху ефективността на парламентарната система?
  6. Кои са по-значимите особености на парламентарната система на България в сравнение с другите парламентарни системи?
  7. По какъв начин президентът на България може да влияе върху трите власти: законодателна, изпълнителна и съдебна?