Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Парламентарни системи на управление - Обобщаваща презентация