Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Президентски системи на управление - Учебни цели

След усвояването на съдържанието на тази глава, вие ще имате понятие:

  • за историческото възникване и особеностите на президентската система в САЩ;
  • за основните различия между американската президентска система и европейските парламентарни системи;
  • за механизмите на взаимно въздържане и уравновесяване на властта на Президента и Конгреса;
  • за спецификата на процедурата „импийчмънт“;
  • за особеностите на двустепенните избори в САЩ;
  • за мястото на Върховния федерален съд в политическата система на САЩ.