Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

1. Президентската република. Разделение и взаимодействие между законодателна и изпълнителна власт.

Исторически тази система на управление възниква в САЩ. Тя се характеризира може би с най-висока степен на разделение на законодателната и изпълнителната власт. Бащите основатели на САЩ са се опасявали от прекомерната концентрация на власт (което за тях е означавало тирания, деспотия), поради което прокарват последователно в конституцията разделението между тези две власти. В случая са важни два организационни принципа: 1) представителите на един вид власт не могат да участват в други власти и 2) законодателната и изпълнителната власт се избират независимо една от друга и по различен начин. (Вж: Схема № 1). Вторият организационен принцип ни дава и една от важните отлики на американската президентска система от европейските парламентарни системи (където както видяхме изпълнителната власт се избира от законодателната и е отговорна пред нея).

Конгресът и президентът притежават приблизително равна власт, но всеки в своята област – конгресът в законодателната, президентът в изпълнителната.

В конституцията Конгресът стои на първо място и е назован „първа власт“. Той притежава извънредно независима власт в сферата на законодателството. Според Ричард Фено, Конгресът на САЩ може би се явява най-силният и независим законодателен орган в света, но може би и най-трудният за разбиране. Президентът няма право да разпуска Конгреса и няма право на законодателна инициатива.

Изпълнителната власт се осъществява от президента. Той притежава цялата правителствена власт и ръководи политиката на държавата в определената юридическа и финансова рамка. Президентът съставя правителство, като само за някои назначения иска съгласието на Сената (горната камара на Конгреса); ръководи дейността на правителството и се явява държавен глава. Министрите не трябва да бъдат членове на Конгреса. Президентът притежава право на отлагателно вето, което за разлика от европейските парламентарни системи може да бъде преодоляно с квалифицирано мнозинство от 2/3 и в Сената, и в Камарата на представителите.

Възможно е партията на президента да няма мнозинство в Конгреса, каквато e ситуацията при управлението на президента Клинтън, който e бил от Демократичната партия, а републиканската партия е имала мнозинство, както в Сената, така и в Камарата на представителите. В САЩ „разделеното“ или „поделеното управление“ (Джеймс Тарбър), при което има „подялба“ между законодателната и изпълнителната власт (мнозинство в Конгреса има партията, която не е президентска), е по-скоро правило, отколкото изключение. От последните 18 политически цикъла „поделеното“ управление е било характерно за 12 от тях.

Конгресмените нямат право да свалят министрите и самия президент с т. нар. „вот на недоверие“, нещо характерно за европейските парламентарни и полупрезидентски системи.