Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Основни понятия

Президентска република – система на държавно управление, при която изпълнителната власт се възлага по конституция на президента, който е политически неотговорен пред парламента (Конгреса); законодателната и изпълнителната власт се избират независимо една от друга и по различен начин.

Импийчмънт – процедура по отстраняване на президента от власт за „измяна, корупция или други големи престъпления и простъпки“; необходимо е квалифицирано мнозинство от 2/3 в Сената, за да бъде признат президентът за виновен

Президенциализъм – деградация на президентската система в личен авторитарен режим.