Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въпроси за самоподготовка и дискусия

  1. Кои са основните различия между американската президентска система и европейските парламентарни системи?
  2. Какви организационни принципи са въвели създателите на конституцията на САЩ, за да осигурят разделението между законодателната и изпълнителната власт?
  3. Кои са основните механизми на взаимно въздържане и балансиране властта на Конгреса и Президента в политическата система на САЩ?
  4. Каква е спецификата на двустепенните президентски избори в САЩ?
  5. Какво представлява процедурата импийчмънт?
  6. Какво място заема Върховният федерален съд в политическата система на САЩ?
  7. Кои са основните проблеми и трудности на функционирането на президентската система?
  8. Какво означава президенциализъм?