Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

ЛИТЕРАТУРА

Документи на американската демокрация, С., 1990.

Драганов Др., Политически системи през XX век. Демокрация, тоталитаризъм, авторитаризъм. С., 1998

Дюверже, М., Полупрезидентският режим, С., 1995.

Иванян Э. А., Белый дом: президенты и политика, М., 1975.

Клинтън, Б., Моят живот, С., 2004.

Конституциите по света, С., 1994.

Линц, Х., Президентска или парламентарна демокрация, С., 2010

Никсон, P., На арене, М.,1992.

Рейгън, P., Жызнь по американски, М., 1992.

Токвиль, А., Демократия в Америке, М. 1992.

Фенно, P., Американский конгрес и демократия, сп. „Общественные науки“, кн. 5, 1990.

Янков, Г., Политологичната мисъл от древността до наши дни, Трето издание, С., 2006.

Richard, М., Pious, American Politics and Government, Columbia university, 1986.

Shull, St., Presidential-Congressional Relations: Policy and Time Approaches, University of Michigan Press, 2000

Thurber J., Divided Democracy. Cooperation and Conflict between the President and Congress. Wash.,1991

Thurber, J., Rivals for power: presidential-congressional relations, Rowman and Littlefield, 2006.