Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Полупрезидентски системи на управление - Учебни цели

След усвояването на съдържанието на тази глава, вие ще имате понятие:

  • за историческото възникване и утвърждаване на полупрезидентската система;
  • за особеностите на полупрезидентската система в сравнение с парламентарната и президентската система;
  • за спецификата на полупрезидентската система във Финландия, Франция, Австрия, Португалия, Ирландия и др. страни;
  • за ролята на президента като върховен арбитър и регулатор на системата;
  • за несъответствието между конституционни правомощия и действителна власт на президентите.