Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Основни понятия

Неопарламентъризъм – първоначалното наименование на полупрезидентската система.

Полупразидентска република – съвместно управление на един държавен глава от президентски тип и едно правителство от парламентарен тип; президентът се явява върховен арбитър и регулатор на политическата система, но той не притежава цялата изпълнителна власт, а само част от нея.

Министерска контрасигнатура – преподписване от съответния министър на президентските укази, което в някои страни може да бъде отказано само по мотиви за незаконност.