Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въпроси за самоподготовка и дискусия

  1. В коя страна най-рано възниква и се утвърждава полупрезидентската система?
  2. В какво се изразява ролята на президента като върховен арбитър и регулатор на политическата система?
  3. Какво е взаимоотношението между президента и кабинета при полупрезидентската система?
  4. Кои са особеностите на полупрезидентската система в отделните страни: Франция, Финландия, Австрия, Португалия, Ирландия, Исландия, Румъния, Русия и др.?
  5. Кои фактори обуславят несъответствието между конституционни правомощия и действителна власт на президентите?