Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Парламентаризмът - Учебни цели

След усвояването на съдържанието на тази глава, вие ще имате понятие:

  • за съсловно-представителните събрания, които се явяват непосредствени предшественици на модерните парламенти („своеобразни предпарламенти“);
  • за различията между съсловно-представителните събрания и модерните парламенти;
  • за основните функции на парламента;
  • за ролята на парламентарното мнозинство и опозицията в парламентарната система;
  • за видовете мандати на парламентаристите;
  • за основните недостатъци на парламентарната дейност.

Историята на възникването и развитието на западната конституционно-плуралистична система се отразява в историята на парламентаризма. В парламентарните институции се въплъщава принципът за свободно избраното народно представителство като главно средство за контрол върху изпълнителната власт, за това, че тези, които управляват ще откликват на интересите на членовете на националната общност, че фундаменталните промени в обществото ще стават по мирен начин, а не чрез кръвопролитни революции, граждански войни или класови сражения. Както остроумно отбелязва лорд Ектън (английски политик от XIX век), едно от основните завоевания на парламентаризма е, че в политиката главите вместо да се трошат се броят.

Значението на парламентаризма в западноевропейските политически системи е толкова голямо, че често тези страни се определят като парламентарни демокрации (системи).