Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въпроси за самоподготовка и дискусия

  1. Каква е разликата между съсловно-представителните събрания (съществували в редица европейски страни през Средновековието и определяни като „своеобразни предпарламенти“) и модерните парламенти?
  2. Коя е най-важната, дефинираща характеристика на модерния парламент?
  3. Кои са основните функции на парламента?
  4. Защо на практика, засега свободният мандат на парламентариста е почти невъзможен извън дейността на политическите партии?
  5. Каква е разликата между обикновено и квалифицирано мнозинство при вземането на решения в парламента?
  6. Кои са основните недостатъци на парламентарната дейност?
  7. Коя е причината за плебисцитното изопачаване на парламентарната публичност?