Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

ЛИТЕРАТУРА

Българският парламент и преходът, С., 2009.

Д-р Любенов, Ив., Политически партии и парламентаризъм, С., 1927.

Дюверже М., Полупрезидентският режим, С, 1995.

Зубов, А. Б., Парламентская демократия и политическая традиция Востока, М., 1990.

Конституция на Република България, С, 1993.

Парламенты мира, М., 1991.

Пиргова, М., Българският парламентаризъм в условията на глобален преход, С., 2002.

Санчес, М., Демократична отговорност в Европа:  работата на парламентите, В: „Политологията като наука и академична дисциплина в България: състояние, проблеми, перспективи“, С., 2011.

Стойчев, Ст., Конституционно право на Република България, част I и II, С., 2000.

Тодоров, Н., VII Велико Народно събрание зад кадър, С., 1993.

Фенно, P., Американский конгрес и демократия, сп. „Общественны науки“, кн. 5, 1990.

Хабермас, Юрген, Структурни изменения на публичността, С., 1995.

Янков, Г. и др., Политология, четвърто издание, С., 2001.

Янков, Г., Политологичната мисъл от древността до наши дни, Трето издание, С., 2006.

Duverger,M., La monarchie republicaine,P., 1974, Albin Michel.

Parliaments in Europe Western, edited by Philip Norton, 1990.

West European Politics Today, Manchester University Press, 1984.

Zen,W., Parlamentarismus: Historische Wurzeln Moderne Entfaltung, 1985.