Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Видове избирателни системи и тяхното въздействие върху политическата система - Учебни цели

След усвояването на съдържанието на тази глава, вие ще имате понятие:

  • за същността на мажоритарната система и нейните две основни форми: 1) мажоритарна система на относителното мнозинство и 2) мажоритарна система на абсолютното мнозинство;
  • за предимствата и недостатъците на мажоритарната система;
  • за основните характеристики на пропорционалната система и нейните отлики от мажоритарната система;
  • за предимствата и недостатъците на пропорционалната система;
  • за особеностите на смесената избирателна система;
  • за въздействието на избирателните системи върху партийните системи.

Изборите легитимират превръщането на властта на народа в институционализирана публична власт. Те са инструмент за формиране на представителните органи на управление.

Няма универсален модел на избирателна система.

Повечето от избирателните системи се основават или на принципа на мнозинството – т.н. мажоритарна система или на принципа на пропорционалното представителство – т.н. пропорционална система. Съществуват и национални избирателни системи, които включват елементи от двата принципа – те се определят като смесени системи.