Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

4. Три закона на взаимовръзка между избирателни и партийни системи

Морис Дюверже в знаменитата си книга „Политическите партии“ (1951) формулира „три закона на взаимовръзката между избирателни и партийни системи“:

  • Мажоритарната система на относителното мнозинство води до формирането на двупартийна система.
  • Мажоритарната система на абсолютното мнозинство води към партийна система, в която партиите заемат гъвкави позиции и се стремят към взаимни компромиси.
  • Пропорционалните избирателни системи обуславят възникването на многопартийна система, характеризираща се със съществуването на автономни партии със строга вътрешна структура.