Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въпроси за самоподготовка и дискусия

  1. Кое е общото и различното между мажоритарните избирателни системи на относителното мнозинство и на абсолютното мнозинство?
  2. Кои са предимствата и недостатъците на мажоритарните системи?
  3. Каква е основната разлика на пропорционалната система от мажоритарната?
  4. Какво е съдържанието на понятията „изборна квота“, „изборен праг“ („изборна бариера“), „твърди и преференциални листи“?
  5. Кои са предимствата и недостатъците на пропорционалната системи?
  6. Кои са основните характеристики и основните разновидности на смесените избирателни системи?
  7. Какви три закона на взаимовръзка между избирателни и партийни системи формулира Морис Дюверже?
  8. Трябва ли гласуването да бъде задължително?