Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Основни понятия

Унитарна държава – единна държава с едно ниво на суверенна власт; неделима централна власт, която делегира функции на местните органи; единна конституция, нормите на която се прилагат върху цялата територия на страната без изключение и ограничение.

Федерация – сложна, съюзна държава, която се състои от различни държавни образования (щати, кантони, провинции и др.), които притежават юридически определена политическа самостоятелност; има две нива на суверенна власт.

Конфедерация – съюз от държави (Confederation d'Etats, Staatenbund); тя не е форма на държавно устройство, а обединение на държави; суверенитетът като принцип се осъществява в рамките главно на отделните държави.