Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въпроси за самоподготовка и дискусия

  1. Въз основа на кои критерии държавите се делят на унитарни и федерални?
  2. Защо унитарният модел на държавата е по-разпространен в Европа и света?
  3. Кои са особеностите на унитарния модел на българската държава?
  4. Кои са характерните признаци на федерацията, които я отличават от унитарната държава?
  5. В; какво се изразява ограниченият суверенитет на субектите на федерацията и липсата на външен суверенитет?
  6. Кои страни в Европа имат федерално устройство?
  7. Кои са особеностите на конфедерацията и перспективите на нейното развитие?
  8. Швейцария – конфедерация или федерация?