Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

ЛИТЕРАТУРА

Баламезов, Ст., Конституционно право, Част първа и втора, С., 1993.

Владикин, Л., Общо учение за държавата, С., 1992.

Владикин, Л., Организация на демократичната държава, С., 1992.

Друмева, Ем., Конституционно право, С., 2008.

Стефанов, Г., Международни отношения. Международно право. Дипломация, С., 2001.

Янков, Г. и др., Политология, Четвърто издание, С., 2001.

Pildey, F.F., (ed.), Government and Administration in Western Europe, London, Martin Robertson, 1979.

Roberts, G., J. Lovecy, West European Politics Today, Manchester University Press, 1984.