Начало
Начало

Университет за национално и световно стопанство

Център за дистанционно обучение

Въпроси за самоподготовка и дискусия

  1. Какво представлява глобализацията като обективен процес и кои са нейните основни проявления в икономиката, културата и политиката?
  2. Кои са положителните и негативните последици от глобализацията („Защо глобализацията – една сила предизвикала толкова положителни ефекти, внесе и толкова много противоречия“ – Дж. Стиглиц)?
  3. Какво е характерно за двете основни направления в теориите за нацията: 1) нацията като политическо понятие (общност от граждани) и 2) нацията като историческо и етнокултурно понятие?
  4. Каква е същността на идентификацията и конкретно на националната идентификация?
  5. Кои са последиците от противоречивото въздействие на глобализацията върху нацията и националната идентификация?